home    Nederlands

Wasserinfluenzmachine

De "Wasserinfluenzmachine" is een electriseermachine op waterkracht.
Een beschrijving vond ik in E. von Lommel, EXPERIMENTAL-PHYSIK (Leizig, 1896) .
Het apparaat is in aktie te zien op http://www.youtube.com/watch?v=rWKgeVO02N8

Wat er gebeurt

Als een waterstraal in druppels uiteenvalt in een positief electrisch veld, zijn de druppels negatief electrisch geladen en vice versa.
Dit effect is ontdekt door de 19e eeuwse Britse fysicus William Thomson (1824 - 1907) die in 1892 door koningin Victoria in de adelstand verheven als Lord Kelvin .
wasserinfluenzmachine_files/wasserinfluenzmachine.jpg

Hoe het werkt

Door de druppels op te vangen en twee systemen kruislings te verbinden ontstaat een machine die waterkracht rechtstreeks omzet in electriteit. De spanning loopt zo hoog op dat een vonkje overspringt tussen de condensator bollen.
wasserinfluenzmachine_files/sparkgap-r25cm-br-12.jpg

Het laden begint dan opnieuw. Het geluid van de druppels verandert daarbij. Aanvankelijk vallen de druppels recht naar beneden, maar gelijke ladingen stoten elkaar af. Bij het opladen vormen de druppels een steeds wijdere kegel.
De Wasserinfluenzmachine is over het algemeen zelfstartend.

Een nadere uitleg is te vinden op wikipedia
Engels
Duits
Nederlands (zeer beperkt)

wasserinfluenzmachine_files/wasserinfluenzmachine-detail.jpg

De toelichting van von Lommel

wasserinfluenzmachine_files/lommel.jpg
home (English)    Nederlands